Студиска посета на Универзитетот од Талин, Естонија

Во рамки на проектот Creating Youth Workers – The Formal Education Edition (Создавање младински работници – формално образование), претставници на Сојуз за младинска работа и Филозофски Факултет – Скопје од 24 до 28 февруари учествуваа во студиска посета на Универзитетот од Талин, Естонија. Посетата вклучуваше средби со младински работници и Read more…