Онлајн курс за младински работници

Published by admin on

Нов онлајн курс за младински работници на темата интеркултурно учење! Развиен во рамки на проектот DEEP – Diversity Educational E-Resource Project, целта на курсот е да ги поддржи младинските работници во користење на разновидни форми, пристапи и алатки за вклучување на младите луѓе од Западен Балкан во интеркултурно учење.

Курсот е достапен на платформата за онлајн учење на SEEYN – South East European Youth Network, и е достапен на три јазици: македонски, албански и српски. За да се пристапи курсот, потребно е да се направи кориснички профил на платформата.

Линк до курсот на македонски јазик

Линк до курсот на албански јазик

Линк до курсот на српски јазик

Курсот беше развиен од страна на експертски тимови на Сојуз за младинска работа и Балкан Идеа од Србија, со финансиска поддршка од РИКО – Регионалната младинска канцеларија за соработка и United Nations Peacebuilding Fund (UNPBF).