Претставување на проектот Creating Youth Workers – The Formal Education Edition

Published by admin on

Во рамки на меѓународниот состанок “3rd Europe-Western Balkans Youth Meeting: Using the EU youth programmes as vehicles“, на покана од организаторот SALTO YOUTH South East Europe Resource Centre, Генералниот секретар на Сојуз за младинска работа како добра пракса го претстави проектот Creating Youth Workers – The Formal Education Edition, што СМР го спроведува во рамки на Клучна акција 2 – Стратешки партнерства во областа млади, со поддршка од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. Генералниот секретар на СМР зборуваше за придобивките од спроведување на Еразмус+ проекти во партнерство со академски институции и ги претстави досегашните резултати од проектот.