Подготвени Стандарди за младински центри

Published by admin on

Како дел од процесот за отворање младински центри во партнерство помеѓу Агенција за млади и спорт, општините Битола, Велес, Кавадарци и Куманово, и Сојуз за младинска работа, беа подготвени Стандарди за квалитет на младинските центри. Стандардите ќе имаат за цел да осигураат стандардизација на пристапот и квалитетот на работа во новите четири младински центри, а во иднина ќе бидат основа за развој на систем за осигурување на квалитетот на младинската работа и во другите младински центри. Симнете ги стандардите тука.