Јан Бекиров

Име и презимеЈан Бекиров
ОпштинаБитола
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.

Јан Бекиров истакнува дека своето прво искуство со младинска работа го стекнува уште во 2011 година во ОО Црвен Крст Битола, како мотиватор и пиер-едукатор за врсничка едукација, крводарителство, прва помош и СПИ, каде продолжува да се ангажира и понатаму. Од 2022 година, член е на Локалниот младински совет на Општина Битола.

Има посетено над 200 обуки од формален и неформален карактер  на различни теми, а како особено значајни за својата работа со млади ги истакнува: Обука за застапување и врснички пристап (март, 2021; СОС Детско село); „Волонтирање на настани; Основен курс“ и „Основи на волонтерство за почетници“ (ноември, 2021; Ассоциация волонтерских центров); Доживотно учење (март, 2022; Меѓународен Славјански Универзитет); Обука за управување со волонтери (мај, 2022; Коалиција СЕГА).

За повеќе информации за професионалното искуство на Јан Бекиров, погледнете ја кратката биографија.
Контактreziser@mail.ru
тел: 075 349 413