Рената Нацковска Смилкоска

Име и презимеРената Нацковска Смилкоска
ОпштинаГостивар
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Сојуз за младинска работа.

Рената Нацковска Смилкоска е Координатор на Центарот за млади и заедницата (Youth and Community Center) Гостивар од 2018-та годиина. Има искуство како модератор, предавач на работилници, дебати и разни активности наменети за млади; има спроведувано предавања на програми за неформално образование на различни теми како што се: креативно изразување, финансиска едукација, медиумска писменост, кариера и вработување на млади, политички ситем, лидерство итн. Била координатор на младински иницијативи креирани и водени од млади во рамки на проектот Млади Градови – финансиран од ISD London. 

Има учествувано во повеќе тренинзи, обуки, работилници наменети за младинска работа, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: Емоционална интелегенција (ВЦС- Фајо фондација Лондон); Родова еднаквост (Еразмус Истанбул)  
За повеќе информации за професионалното искуство на Рената Нацковска Смилкоска, погледнете ја кратката биографија.
Контактrenatanackovska@gmail.com  
renata@ycc.mk