Трансформатори – ерата на младинската работа

Проектот Трансформатори – ерата на младинската работа (Transformers: The Age of Youth Work) го спроведува невладината организација ЛЕНС од Косово, како проект за градење на капацитетите во младинскиот сектор, во рамки на клучна акција 2 од програмата Еразмус+. Главна цел на проектот е да се зголеми квалитетот и да се зајакне вклученоста на младинската работа во процеси на помирување преку користење на дигитални алатки и онлајн медиуми. Во рамки на проектот ќе бидат спроведени три обуки за младински работници и еден хакатон, а ќе биде развиена и платформа за онлајн учење. 

Сојуз за младинска работа е вклучен како партнер во реализацијата на овој проект.