Мартина Илиевска

Име и презимеМартина Илиевска
ОпштинаГрад Скопје
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Мартина Илиевска има повеќе од 10 години искуство во младинска работа со главен фокус на младински и образовни истражувања како и застапување на политики. Претежно работела на истражувања на теми кои ги засегаат младите во насока на креирање на препораки и заклучоци кои што би биле основа за застапување кај институциите и креирање на политики базирани на докази. 

Како обучувач со има одржано низа на обуки од областите на образование (средношколско и студентско организирање), младински политики и застапување, како и алатки и методологија на истражување.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајна за својата работа ја истакнува обуката за Мониторинг и евалуација  (октомври, 2017; Фондација Песталоци – Троген, Швајцарија).

За повеќе информации за професионалното искуство на Мартина Илиевска, погледнете ја кратката биографија.
Контактmartina.ilievska@gmail.com