Лидија Мојсоска

Име и презимеЛидија Мојсоска
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.