Камелија Крстиќ

Име и презимеКамелија Крстиќ
Општина Куманово
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Сојуз за младинска работа.

Камелија Крстиќ работи во општинскиот младински центар MultiКулти, Куманово каде се ангажира со планирање, организирање и имплементирање на програма и активности со младите корисници на услугите на младинскиот центар.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: “Schools for Strategic Creativity” (Fine Acts, a global nonprofit creative studio for social impact); Обука за младински работници за ProfilPASS методологија за советници за кариера (септември, 2023; Сојуз за младинска работа); Обука за младински работници за Спорт за развој на вештини за вработување (ноември, 2023; Сојуз за младинска работа).
Контактkamelija@cid.mk
тел: 078 261 161