Ивана Јордева

Име и презимеИвана Јордева
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Сојуз за младинска работа.