Елена Данова

Име и презимеЕлена Данова
ОпштинаЦентар, Скопје
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Елена Данова има речиси 10 години искуство со младинска работа, прво како асистентка во младинскиот центар „Креактив“ во Кавадарци, подоцна како младинска работничка во младинскиот центар за млади кои се привремено или трајно исклучени од образовниот систем „Ризсас“ во Лувен, Белгија, а моментално како младинска работничка во Здружението за едукативен развој ЕКВАЛИС, каде што примарно работи со млади ЛГБТИ+ лица, на национално ниво, а исто така се има вклучувано и во повеќе процеси на застапување и лобирање за повисок младински стандард. 

Искуството на Данова опфаќа главно работа со млади со помалку можности и млади од маргинализирани групи и позадини. Нејзина особена страст е да работи со млади од социо-економски непривилегирана позадина и млади кои се соочуваат со семејно насилство.
Контактelenadanova9@gmail.com  
elena_danova@ekvalis.org.mk