Драгана – Дина Митровиќ

Име и презимеДрагана – Дина Митровиќ
ОпштинаШтип
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Драгана Митровиќ има над 20 години искуство во директна работа со деца и млади низ примена на неформално и информално образование; го охрабрува младинското учество, активизам и волонтерство преку менторирање и поддршка и на младински иницијативи, ученички и младински организации. 

Тековно, таа е еден од обучувачите на сертифицираната обука за работници со млади на Сојузот за младинска работа.

Со цел да се осигури дека ќе пружи квалитетна услуга и поддршка на младите, се стреми постојано да се усовршува како младински работник и да ги надградува своите знаења и вештини преку различни обуки и семинари. Како особено значајни за својата работа ги истакнува: „Advanced Facilitation Training/Online Dialogue Facilitator” (2020; Soliya) по која има фацилитирано специјализирани он-лајн дијалог програми за интернационални групи млади неколку семестри; Студиска посета на младински центри во Антверп, Белгија (11.2019) и Бремен, Германија (01.2020) (Волонтерски Центар Скопје); Тренинг на тренери за кариерни советници (2017; ФРЛЗ Штип); Развивање на вештини за е-учење за младински работници: Вовед во Moodle LMS (2017; Група Хајде Да… Белград), по што самата има дизајнирано и фасилитирано 2-месечна он-лајн обука за млади лидери „Seeds of Change”; Први чекори за младинските работници (2016; Коалиција СЕГА).

За повеќе информации за професионалното искуство на Драгана Митровиќ, погледнете ја кратката биографија.
Контактdragana.mitrovikj@yahoo.com 
тел: 078 378 031