Датабаза на сертифицирани младински работници

Врз основа на стандардот за занимањето „Работник со млади“ развени се и акредитирани програми за обуки за возрасните од страна на Сојузот за младинска работа и Коалицијата на младински организации СЕГА – кои се акредитирани како установи за образование на возрасни и ја нудат оваа обука.

Првата сертифицирана обука за работници со млади во Македонија е организирана и спроведена од Сојузот за младинска работа во периодот декември 2020 – април 2021 година; истата упешно ја завршија 14 учесници кои ја претставуваат првата генерација сертифицирани работници со млади. До денес, преку обуките на Сојузот за младинска работа и Коалицијата СЕГА, сертифицирани се вкупно 45 работници со млади, дел од кои веќе работат во младински центри и други младински простори.

Во продолжение е листа на сертифицираните работници со млади, општини каде делуваат, нивни контакти и кратки информации за нивното искуство.

Редоследот во листата е направен според генерацијата (година на сертификација на младинскиот работник) и азбучен ред според презимето.

Асан Амков
Ивана Атанасовска
Елена Данова
Мартина Илиевска
Мартина Јачевска
Стефан Каракачанов
Јовче Крстески
Драгана – Дина Митровиќ
Андреј Наумовски
Александра Петкова
Катерина Поповска
Весна Радиновска
Бошко Софијанов
Ивана Стојчевска
Јована Атанасовска
Јан Бекиров
Елтон Јашари
Ана Клесова
Срна Мајсторовиќ
Лидија Мојсоска
Ѓорѓи Нанчев
Горан Николов
Рената Пенчова
Блерим Салихи
Ангела Митеска
Иво Ристески
Арт Спахиу
Владимир Смилев
Јован Цветкоски
Марија Бандулова Тасева
Дафина Васева
Андреј Гелев
Наташа Дарков
Ана Марија Јованова
Ивана Јордева
Мартина Каранфилоска
Елена Крстеска Ангелова
Камелија Крстиќ
Валентино Нанев
Рената Нацковска Смилкоска
Велика Србакова
Алмира Фасљии Муарем