Горан Николов

Име и презимеГоран Николов
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.