Велика Србакова

Име и презимеВелика Србакова
ОпштинаКавадарци
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Сојуз за младинска работа.

Велика Србакова работи како координатор на Младински центар Кавадарци од јули 2022 година,  каде подготвува и спроведува активности од годишната програма, како и настани во и надвор од Младинскиот центар. Покрај тоа, има искуство и во подготвување и спроведување на работилници на тема екологија и заштита на животни; обучувач е и на волонтери во уметнички клуб за сликање на лице; и, била фасилитатор-младински работник за Кавадарци на тромесечната програма „Летна младинска академија 2023: Животни вештини за млади лидери“ на Сојузот за младинска работа.

Има учествувано во различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: Rehearsal for Life – Theater of the Oppressed (ноември, 2022; A.R.T. Fusion Association); Програма „Младинска работа за активни и вклучени млади“ што опфаќа обуки за методологиите ProfilPASS за советници за кариера и Спорт за развој на вештини за вработување (09.-11., 2023; Сојуз за младинска работа); Тренинг за тренери за дебата (септември, 2023; МОФ).
Контактvsrbakova@gmail.com
тел: 076 897 298