Бошко Софијанов

Име и презимеБошко Софијанов
ОпштинаГевгелија
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Бошко Софијанов се вклучува во младински активности од  2012 година преку младинскиот клуб БУМ (Бран успешна младина) – Гевгелија што во тоа време ги спроведува програмите „Учиме право“ и „Дебатна програма за средношколци“ на МОФ. Покрај тоа, има фасилитирано различни настани за млади поврзани со младински прашања и човекови права. Подоцна, како дел од Регионалниот центар за одржлив развој – Гевгелија, се вклучува во спроведување на различни проекти преку што се стекнува со искуство и вештини за пишување проектни апликации, управување со проекти, истражување.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: циклус обуки за Британска парламентарна дебата (2013); Обука за предавач на програмата „Учиме право“ (2014; Младински образовен форум); Обука за набљудувач на мерката за Младинска Гаранција (2022; Национален младински совет).

За повеќе информации за професионалното искуство на Бошко Софијанов, погледнете ја кратката биографија.
Контактboskosofijanov@yahoo.com