Асан Амков

Име и презимеАсан Амков
ОпштинаКавадарци
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Асан Амков има неколку-годишно искуство во организирање на  активности за возрасни со попреченост и деца во социјален ризик; помагање во промоција на младинските програми во Младинскиот Центар Кавадарци низ училиштата, како и планирање на активности и настани согласно потребите на младите во Кавадарци.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајна за својата работа ја истакнува „No Hate – Training for Youth Workers on Hate Speech” (јуни, 2017; Центар за интеркултурен дијалог).
Контактase.amkov@gmail.com 
тел: 077 593 298