Арт Схапиу

Име и презимеАрт Спахиу
ОпштинаГостивар
Кратка биохрафијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Коалиција на младински организации СЕГА.

Арт Спахиу го започнува своето искуство со младинска работа со основањето на Organized Youth Association – OYA и водењето на Младинскиот Ресурсен Центар iCan во Гостивар, каде секојдневно работи со млади. Младинскиот Ресурсен Центар iCan во Гостивар е стимулативна средина каде што младите можат да се развиваат и да ги откриваат своите потенцијали и да ги градат своите капацитети: да ги истражуваат своите интереси, да учат, да соработуваат и да споделуваат и реализираат идеи.

Арт Спахиу има особен интерес во младинското учество, самиот учествува во креирање на локалната младинска стратегија и други стратешки документи со цел да обликува пристапи и програми кои ги задоволуваат потребите на младите во заедницата. Верува дека младите се креатори на промените и дека нивната енергија и креативност може да ја трансформираат заедницата и преку младинската работа, посветен е да го подига гласот на младите и да создава платформа за нивно активно учество во формирањето на подобрено и инклузивно општество. Тој е еден од најгласните актери за исполнување на законските одредби на локално ниво од Законот за младинско учество и младински политики, што смета дека е критично за развојот на учеството и влијанието на младите во друштвото.
Контактartspah@gmail.com
тел: 072 224 069