Андреј Наумовски

Име и презимеАндреј Наумовски
ОпштинаКисела Вода, Скопје
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Андреј Наумовски кажува „- Во 2014 година го имав првиот контакт со младинска работа, а можеби и порано сум се сретнал со истата, но како и повеќето не сум знаел што е и што се случува околу мене. Во наредните години, по увидувањето на тоа колку младинската работа може да влијае на развојот на младиот човек, а со тоа и на општеството се повеќе сакав и се вклучував во истата.“ Тој има повеќегодишно искуство во организирање и водење на активности за млади, како обучувач на различни обуки за млади, а вклучен е и во процеси за креирање на политиките на национално ниво за препознавање и професионализација на младинската работа како и во унапредувањето на условите за работа на младинските работници.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува „Врсничко образование и антидискриминација” (октомври, 2017; European Peer Training Organisation); „No Hate Speech: Methods and Techniques Combating Hate Speech“ (септември, 2019; BragaMob); „Get eco, stay friendly“ (ноември, 2020; Generation Echo); Towards Effective Humanitarian Volunteering (повеќе обуки) (01.2020 – 12.2022; ADICE); „The Outreach of South Youth Workers“ (јули, 2021; National Agency for youth of Italy).
Контактan.naumovski@gmail.com