Ангела Митеска

Име и презимеАнгела Митеска
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Коалиција на младински организации СЕГА.