Ана Марија Јованова

Име и презимеАна Марија Јованова
ОпштинаСтрумица
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Сојуз за младинска работа.

Ана Марија Јованова рано го открива својот интерес за младинската работа кога започнува да волонтира и да се вкучувам во настани за млади на Центарот за истражување и анализи „Новус” – Струмица, а од 2021 година активно се вклучува во интензивни обуки и активности со цел да ја разбере суштината и правецот на младинската работа и да ги развива своите компетенции. Стекнатите знаења и вештини ѝ овозможуваат активно да учествува во креирање полтики за млади, и практично  да работи на креирање и спроведување на адаптирани и ефикасни стратегии за поддршка и развој, што ќе ги задоволат разновидните потреби на младите; при тоа, една од областите на кои се особено се фокусира е Менталното здравје и себезапознавање кај младите. 

Во текот на 2020 година, таа станува дел од мрежата на Млади Европски Амбасадори во Западен Балкан, а од 2023 година – Амбасадор за Женско Претприемништво во југоисточниот планински регион. 

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: „Запознавање со попречености,
волонтирање и начини на комуникација“ (август, 2021; КРИК Скопје); работилница на полето на психологија со Доц. Д-р Ана
Чучкова на тема „Идентитет“ (март, 2022; Меѓународен Славјански Универзитет); „Методологија за проценка на компетенции ProfilPASS за млади – започни ја својата кариера! во процес на советување на млади од ранливи категории” (септември, 2023; Сојуз за младинска работа и Центар за доживотно учење).   

За повеќе информации за професионалното искуство на Ана Марија Јованова, погледнете ја кратката биографија.
Контактanamarijajovanova188@gmail.com 
тел: 078 606 042