Ана Клесова

Име и презимеАна Клесова
ОпштинаСтрумички микро регион
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.

Ана Клесова има повеќегодишно искуство во работа со млади, главно низ својот ангажман (програмски координатор, ментор и обучувач, истражувач) во Центарот за истражувања и анализи „Новус“ – Струмица, како и за други активности со и за млади преку различни иницијативи и организации. Тековно работи и како Координатор на настани и програми во канцеларијата на Еurope House Струмица (од февруари 2021).   

За повеќе информации за професионалното искуство на Ана Клесова, погледнете ја кратката биографија.
Контактanaklesova@gmail.com
тел: 077 519 857