Александра Петкова

Име и презимеАлександра Петкова
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.