Новости

Како се основаат младински центри?

Во ова аниминирано видео, Сојуз за младинска работа ги објаснува чекорите од процесот на отворање младински центри во согласност со младинско учество и младински политики. Доколку имате прашања или ви е потребна поддршка во процесот, Read more…