Што претставува Сојузот за младинска работа?

Визија

Младинска работа признаена како професија и изграден систем за поддршка на млади имладински работници

Мисија

Регулирање и стандардизација на младинската работа, поддршка на младинскиработници и подигнување на јавната свест за значењето на младинската работа

Членки на СМР

Сојузот за младинска работа брои 15 организации членки:
Младите можат

Младите можат

Младински образовен форум

Младински образовен форум

Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК

Креактив

Креактив

LEAD- Leaders for Education, Activism and Development

LEAD- Leaders for Education, Activism and Development

Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија

Младински културен центар Битола

Младински културен центар Битола

YMCA Битола

YMCA Битола

Волонтерски центар Скопје

Волонтерски центар Скопје

Совет за превентива против малолетничка деликвенција

Совет за превентива против малолетничка деликвенција

Младински клуб Штип

Младински клуб Штип

Центар за интеркултурен дијалог

Центар за интеркултурен дијалог

Проекти

Контакт

Нашата канцеларија е на адресата:
Улица Караџица број 6
1000 Скопје

Контактирајте нè