Вести од Сојузот за Младинска Работа

Почитувани,

Во прилог се најновите вести од работата на СМР.

Овде може да ги прочитате новостите поврзани со активностите на СМР, новините во младинската работа и нашите членки.

mila

Преземете ја целосната содржина :

Вести од СМР 2016

Добредојдовте на страницата на Сојузот за младинска работа

Сојуз за младинска работа, работи на процес на препознавање на младинска
работа и младински работници во Македонија како и на препознавање на 988830_747410595313322_37717680659368730_n
квалитет на истата.
СМР е сојуз кој е составен од 15 членки организација од Македонија кои се
здружени заедно да работат на вмрежување на младински организации,
размена на искуства, стандардизација на квалитет на младинска работа и
препознавање на младинската работа и младинските работници.

Мисија – СМР работи на систематизација на младинска работа и поддршка на младински работници во РМ преку креирање на платформа за вмрежување , соработка и поддигнување на јавната свест за значењето на младинската работа.

Визија: Признаена младинска работа како професија и изграден систем за поддршка на млади